Zašto je potrebna obrada vode?

Zašto je potrebna obrada vode?

Voda je temelj života na Zemlji, a pitkoj se vodi pridaje posebno velika važnost. Komunalna nas društva opskrbljuju pitkom vodom koja je kemijski, biološko i higijenski čista. Kvaliteta vode kontinuirano se nadzire kako bi se osigurao najviši stupanj sigurnosti za potrošača. Tok vode u prirodi Pomoću sunčevog zagrijavanja voda isparava iz oceana, rijeka, jezera i vegetacije….

Desalinizacija i obrada morske i bočate vode

Desalinizacija i obrada morske i bočate vode

Opis postupka Krajevi uz more i otoci često imaju velike poteškoće sa opskrbom pitke i tehnološke vode, te zbog toga se sve češće javljaju stalne ili povremene nestašice vode i sve posljedice koje iz toga proizlaze. Dragocjene mjere za rješavanje ove problematike proizlaze iz obrade morske vode za zadovoljavanje potrebe opskrbom pitke i tehnološke vode…