Zašto je potrebna obrada vode?

Voda je temelj života na Zemlji, a pitkoj se vodi pridaje posebno velika važnost. Komunalna nas društva opskrbljuju pitkom vodom koja je kemijski, biološko i higijenski čista. Kvaliteta vode kontinuirano se nadzire kako bi se osigurao najviši stupanj sigurnosti za potrošača.

Tok vode u prirodi

Pomoću sunčevog zagrijavanja voda isparava iz oceana, rijeka, jezera i vegetacije. Uzdiže se u atmosferu gdje formira oblake koji putem kiše, tuče ili snijega vraćaju vodu na Zemlju.

U atmosferi voda u sebe apsorbira različite vrste nečistoća poput prašine i plinova koji kišu mogu učiniti lagano kiselom. Kiša najprije ulazi kroz gornji sloj tla gdje apsorbira otpadne tvari, produkte razgradnje i ugljičnu kiselinu. Ovisno o sastavu tla, ostali minerali također se mogu otopiti i apsorbirati, npr. kalcij, magnezij, nitrati, željezo, mangan… Takva se voda crpi preko izvora i zdenaca, a ponekad se javlja kao prirodna izvorska voda.

Ciklus kruženja vode u prirodi je sada kompletan.

Zašto je potrebna obrada vode?

Voda je odlično otapalo za mnoge tvari koje nakupi u svom kružnom toku kroz zrak i zemlju, zbog čega se javljaju određeni problemi s nakupljanjem kamenca i korozije na cjevovodnom sustavu, aparatima, kotlovima…

Similar Posts